Új szabályozás az iskolatej programban

Megjelent az agrárminiszter 19/2021. AM rendelete az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról. 

A rendelet az alábbiakat határozza meg: 

 • A támogatás forrását 
 • A visszaosztási eljárást 
 • A támogatható termékek körét, tejegyenértékeket 

-a végső kedvezményezettek számára az alábbi termékek oszthatók ki: teljes/félzsíros tej, zsírszegény tej, zsíros/félzsíros ízesített tej, zsírszegény ízesített tej, natúr joghurt és kefir, gyümölcsleves/ízesített joghurt, gyümölcsdarabos joghurt, ömlesztett sajt. 

-A kiszállított terméket közvetlenül a végső kedvezményezett részére kell kiosztani. A kiosztásra kerülő terméket a nevelési-oktatási intézmény más célra – különösen továbbfeldolgozási, kereskedelmi, közétkeztetésben ételkészítési alapanyagul – nem használhatja fel.  

-A program keretében egy héten legfeljebb négy tanítási vagy nevelési napon, végső kedvezményezettenként és tanítási vagy nevelési naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, az e rendeletben meghatározott és kiosztott termék után igényelhető támogatás.  

-A tejegyenértékek kiszámítását a rendelet 4. § (6) bekezdése tartalmazza. 

 • Minőségi követelményeketszállítási és tárolási követelményeket 
 • A támogatás igénybevételét 
 • Az előzetes jóváhagyási kérelem, a szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem és a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó közös szabályokat. 
 • A kérelmező kiválasztását, a szállítási szerződés megkötését, jóváhagyását, módosítását, amelyek között a legfontosabb elemek: 

-A szállítási szerződést legfeljebb három teljes tanév vonatkozásában lehet megkötni.  

-A vállalható - tej- és tejtermékfogyasztás és az egészséges életmód ösztönzését szolgáló - promóciós intézkedés. 

 • A program keretében igényelhető támogatás mértéket 
 • A programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatását: 

-A nevelési-oktatási intézményekben a program népszerűsítését célzó, valamint a tejtermékek fogyasztását ösztönző edukációs program folytatható, amely tevékenység éves szinten a nemzeti forrás legfeljebb 3%-áig, az uniós forrás legfeljebb 15%-áig támogatható. 

Főbb jogszabályi változások: 

 • támogatást a szállító és a fenntartó között létrejövő szállítási szerződésben foglaltaknak megfelelően csak a szállító igényelhet
 • szállítási szerződést a korábbi kizárólag egy tanév helyett legfeljebb három tanév vonatkozásában lehet megkötni, 
 • a programban kiosztandó termékek köre oly módon változik, hogy legalább heti egy natúr terméket kell tartalmaznia, 
 • kérelmezők rangsorolásánál megadott pontértékek felső határok, attól eltérni csak lefelé lehet (a már korábban is beszállítók többlet pontot kaphatnak), 
 • változtak az ajánlatban szereplő termékek ára tekintetében alkalmazandó pontrendszer pontértékei, illetve kismértékű áremelésre is lehetőség van (4,9 %),  
 • a rangsorolás eredményéről a kérelmezőt legkésőbb május 24-ig értesíteni kell.  

 

A rendelet hatályon kívül helyezi az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet. 

A rendelet a kihirdetést (2021. május 5.) követő napon lép hatályba. 

 

(NAK/Szőke Rita) 

 

Ha barmilyen kérdésed, véleményed van a témával vagy iskolatej programmal kapcsolatban, akkor írj bátran az iskolatej@farmtej.hu e-mail címünkre és lehető leghamarabb válaszolunk rá.