Tanulók tejjel és tejtermékekkel történő ellátásának támogatása

Az intézkedés célja


Az intézkedés célja az önkormányzatok, központi költségvetési szervek, alapítványok, egyházak, magánszemélyek és a közoktatási intézmények egyéb fenntartói által az óvodai nevelésben résztvevő óvodások, sajátos nevelési igényű óvodások, valamint az alapfokú nevelés-oktatásban résztvevő általános iskolások, sajátos nevelési igényű általános iskolások illetve a középfokú nevelés-oktatásban résztvevő szak-és középiskolai tanulók meghatározott kategóriájú és adott mennyiségű tejjel és/vagy tejtermékkel történő ellátása.A támogatás jogosultja
A támogatást a közoktatási intézmények, így az óvodai nevelést ellátó óvodák, valamint az iskolai nevelési-oktatási feladatokat ellátó általános iskolák (illetve az 1.-8. évfolyamosnak megfelelő korosztályt oktató intézmények, pl. 8 évfolyamos gimnáziumok stb.), illetve a középfokú intézmények, gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények fenntartói vagy a szállítók igényelhetik.

A támogatás mértéke
A támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb:
az „I./a. teljes/félzsíros tej” termékek esetében 32,5 Ft/dl,
az „I./b. teljes/félzsíros ízesített tej” termékek esetében 32,5 Ft/dl,
az „I./a. zsírszegény tej” termékek esetében 13,2 Ft/dl,
az „I./b. zsírszegény ízesített tej” termékek esetében 13,2 Ft/dl,
az „I./c. natúr joghurt és kefír” termékek esetében 395 Ft/kg,
az „I./c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” termék esetében 460 Ft/kg,
a „II. gyümölcsdarabos joghurt” termék esetében 485 Ft/kg,
a „III. ömlesztett sajt” termék esetében 1400 Ft/kg.


Az általános iskolák a székhelyük alapján, a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 7-9. melléklet szerint kerülnek az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a székhely település tárgyévi költségvetési törvény szerinti egy főre jutó iparűzési adóerőképessége összegének, valamint a településnek az adott költségvetési évet megelőző két évben az önkormányzati fejezeti tartalékból való rendkívüli, illetve kiegészítő támogatásban való részesülése figyelembevételével történik.

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka - de legfeljebb a fent megjelölt támogatási alap - függetlenül attól, hogy a tanuló gyógypedagógiai intézményben vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben, oktatásban, vagy fejlesztőiskolai oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét.

Az óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár különbözetének ötven százaléka.

Sajátos nevelési igényű óvodások esetében igényelhető támogatási összeg a tejtermékek bruttó vételárának száz százaléka - de legfeljebb a fent megjelölt támogatási alap - függetlenül attól, hogy az óvodás gyógypedagógiai intézményben vagy a többi óvodással együtt, azonos óvodai csoportban részesül nevelésben.

A középiskolai tanulók ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás.


(forrás:https://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok?tamogatas_id=1055&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s+r%C3%A9szletei, 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról)

  •