Iskolatej program - Tájékoztatás a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosulásáról

A Magyar Közlöny 127. számában megjelent az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet, amelynek 1. alcíme alapján, 2018. augusztus 18-i hatállyal módosult az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

 

A legfontosabb változás a Rendelet 4. § (2) bekezdését érinti, amely bekezdés a következők szerint módosult:

Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet III. rész 1. pontja szerinti tejből kell készülniük, és meg kell felelniük a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.”

 

További információk és a rendelet az alábbi linken olvashatóak:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=201695.361411