FM rendelet az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

A támogatás forrása

2. § (1) Az óvoda- és iskolatej program (a továbbiakban: program) lebonyolítása során a 4. §-ban meghatározott termékek kiosztása során a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2013/EU tanácsi rendelet) 5. cikk (3) bekezdése szerint meghatározásra kerülő közösségi forrás (a továbbiakban: közösségi forrás) vehető igénybe, amely kiegészül a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrással (a továbbiakban: nemzeti forrás).

(2) A közösségi forrásigényt az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikkében foglaltak szerint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) bevonásával jelzi.

(3) A közösségi támogatás forintban meghatározott értékének kiszámításakor az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32a. cikkét kell alapul venni.

(4) A 15. §-ban meghatározott támogatási összegek a közösségi forrásból és nemzeti forrásból származó támogatási keretből kerülnek kifizetésre. Ha a fenntartó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) visszaigénylésre jogosult, akkor a kiosztásra kerülő termékek ellenértékének ÁFA tartalma uniós forrásból nem finanszírozható, és a számla nettó értéke vehető figyelembe a támogatási összeg megállapításakor.

(5) A nemzeti forrás terhére történő kifizetésekről a Kincstár minden hónap 15-éig elektronikus úton - a 9. melléklet szerinti formátumban - tájékoztatást küld a miniszter részére.

 

További információk és a rendelet az alábbi linken olvashatóak:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700021.FM×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT