Az óvoda-, és iskolatej program 2014 – es változásairól

A VM 2014 – es rendelete tartalmazza, hogy az óvoda-, és iskolatej program keretében kedvezményezettenként, tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig - a rendeletben meghatározott tejtermékek után - támogatás igényelhető.

 

 


Jelentősen emelkedett az alábbi termékek után igényelhető támogatási mérték:
-  a folyadék tej, illetve ennek ízesített változatai (pl.: kakaó) esetében: 30 Ft/dl-ről 32,5 Ft/dl-re;
-  a gyümölcsdarabos joghurt esetében 315 Ft/kg-ról 485 Ft/kg-ra;
-  ömlesztett sajt esetében 1350 Ft/kg-ról 1400 Ft/kg-ra

A vidékfejlesztési miniszter rendelete szerint az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el. Új eleme a szabályozásnak, hogy a programban résztvevő feldolgozók előzetes szűrésen esnek át, ami pontozásos rendszerben valósul meg.


 
További új eleme az óvoda-, és iskolatej programnak, hogy a sajátos nevelési igényű óvodások egységesen 100 %-os nemzeti kiegészítő támogatásban részesülhetnek. További települések átsorolásával 2014-ben már több iskola részesülhet 100 %-os nemzeti kiegészítő támogatásban.

Az óvodások, az általános iskolai tanulók, ellátása esetén uniós forrásból, és a magyar központi költségvetésből, a középfokú iskolai tanulók ellátása esetén pedig uniós forrásból finanszíroznák.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-ben 1,7 milliárd forintot biztosít az óvoda-, és iskolatej programra, 200 millió forinttal többet, mint 2013-ban.


(felhasznált forrás: http://iskolatej.kormany.hu/)