A tanulók tejjel és tejtermékekkel történő ellátásának támogatása

Az intézkedés célja
Az intézkedés célja az önkormányzatok, központi költségvetési szervek, alapítványok, egyházak, magánszemélyek és a közoktatási intézmények egyéb fenntartói által az óvodai nevelésben résztvevő óvodások, valamint az alapfokú nevelés-oktatásban résztvevő általános iskolások, illetve a középfokú nevelés-oktatásban résztvevő szak-és középiskolai tanulók meghatározott kategóriájú és adott mennyiségű tejjel és/vagy tejtermékkel történő ellátása.Az MVH támogatás jogosultja

A támogatást a közoktatási intézmények, így az óvodai nevelést ellátó óvodák, valamint az iskolai nevelési-oktatási feladatokat ellátó általános iskolák (illetve az 1.-8. évfolyamosnak megfelelő korosztályt oktató intézmények, pl. 8 évfolyamos gimnáziumok stb.), illetve a középfokú intézmények fenntartói vagy a szállítók igényelhetik.


A támogatás mértéke

A fenntartók az igényelhető támogatási mérték tekintetében a székhelyük alapján – a vonatkozó VM rendelet melléklete szerint – kerülnek besorolásra. A támogatási kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti önkormányzatnak a mindenkori költségvetési törvény szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében év végén elfoglalt pozíciója, valamint az önhibán kívüli hátrányos helyzet figyelembevételével történik.

A termékkategóriákat a VM rendelet tartalmazza.

Az óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatási érték és a bruttó vételár különbözetének ötven százaléka.
 

A középiskolai tanulók ellátása esetén az iskolatej program lebonyolítása során a bizottsági rendeletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényelhető támogatás.

Az MVH segédlet az iskolatej támogatási összeg kiszámításához 2013. január-február időszakra az alábbi elérhetőségen letölthető:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/segedlet_az_iskolatej_tamogata_20130225_1035498


(felhasznált forrás: mvh.gov.hu )