A 2014. évet szabályozó óvoda-, és iskolatej programra vonatkozó rendeletről

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-ben 1,7 milliárd forintot biztosít az óvoda-, és iskolatej programra, 200 millió forinttal többet, mint 2013-ban.

 
A vidékfejlesztési miniszter rendelete szerint az óvoda-, és iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) látja el. Új eleme a szabályozásnak, hogy a programban résztvevő feldolgozók előzetes szűrésen esnek át, ami pontozásos rendszerben valósul meg.
A VM rendelete tartalmazza, hogy az óvoda-, és iskolatej program keretében kedvezményezettenként, tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyiség erejéig - a rendeletben meghatározott tejtermékek után - támogatás igényelhető.


Jelentősen emelkedett az alábbi termékek után igényelhető támogatási mérték:
-  a folyadék tej, illetve ennek ízesített változatai (pl.: kakaó) esetében: 30 Ft/dl-ről 32,5 Ft/dl-re;
-  a gyümölcsdarabos joghurt esetében 315 Ft/kg-ról 485 Ft/kg-ra;
-  ömlesztett sajt esetében 1350 Ft/kg-ról 1400 Ft/kg-ra.
 


További új eleme az óvoda-, és iskolatej programnak, hogy a sajátos nevelési igényű óvodások egységesen 100 %-os nemzeti kiegészítő támogatásban részesülhetnek. További települések átsorolásával 2014-ben már több iskola részesülhet 100 %-os nemzeti kiegészítő támogatásban.

Az óvodások, az általános iskolai tanulók, ellátása esetén uniós forrásból, és a magyar központi költségvetésből, a középfokú iskolai tanulók ellátása esetén pedig uniós forrásból finanszíroznák.

A rendelet külön szabályozza az igényelhető támogatás mértékét az egyes intézmények székhelye alapján. A rendelet szerint a támogatás alapja a szerződés szerinti bruttó vételár, amelynek maximumát meghatározzák a különböző termékekre vonatkozóan.

Az intézmények naprakész nyilvántartást kell vezetni a kiosztott tejtermékekről, amelyet az MVH az oktatási intézményben, a fenntartónál, a szállítónál és annak alvállalkozójánál, valamint a szállító által előállított termékek továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezetnél a helyszínen ellenőrizhet.

A szerződést és a támogatási kérelmet 2014. január 1. és július 31. közötti szállítási időszakokra 2014. január 31-ig kell a kérelmező székhelye szerinti MVH megyei kirendeltségéhez benyújtani.

A kérelmezőknek a támogatási kérelmeket az MVH a honlapján közzétett nyomtatványon a meghatározott időszakokra egyszer kell benyújtani az adott időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig, az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez.

Az MVH a hiánytalan és jogszerű támogatási kérelmekről a beérkezést követő negyvenöt napon belül döntést hoz, és elrendeli a támogatás átutalását.

(felhasznált forrás: http://iskolatej.kormany.hu/)

  •