A „TEJCSOMAG” HATÁSAI ÉS A TEJÁGAZAT KILÁTÁSAI

Az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának 2015. január 27-én megtartott nyilvános meghallgatására a Bizottság Elnökének, Czesław Adam Siekierski nyitóbeszédében elhangzottak szerint a tejágazatot egyre erőteljesebben fenyegető új válság miatt került sor.


A témáért felelős EP képviselő, James Nicholson a megoldáskeresés fontosságát hangsúlyozta, lépések szükségesek, parlamenti, tanácsi és európai bizottsági szinten. 


A termelői hozzászólások a rögzített árú és hosszú távú (egy éves) szerződések fontosságát helyezték az előtérbe, valamint hogy a kis- és nagykereskedőket is vonják be a tejcsomag kötelezettségei alá. Általánosságban sürgették a tejcsomag maradéktalan betartatását, érveltek a termelői önköltség alatti tejértékesítés tilalma mellett, újabb beruházási támogatások biztosítását javasolták. Hangsúlyozták még az Unió tejfogyasztásának növelését, a tanácsadás/képzés fontosságát és az adminisztratív terhek csökkentését. Több hozzászólásban megerősítették az intervenció, a magántárolás és az export visszatérítés létjogosultságát, valamint új export piacok felkutatását. Abban valamennyi tejtermelő egyetértett, hogy a teljes ellátási lánc együttműködése nélkülözhetetlen, a termelői összefogások szerepét pedig növelni kell. 

Az EMB (Európai Tej Tanács) alelnöke bemutatta az általuk kidolgozott Piaci Felelősség Programot, mint válságmegelőző eszközt, amely a piaci információk alapján a piaci változásokra való gyors reagálást teszi lehetővé. 

Az ülés során az európai parlamenti képviselők is megfogalmazták egymásnak ellentmondó véleményeiket. Elhangzott többek között, hogy a tejcsomag kudarcot vallott, a tejtermelőknek, a termelői csoportoknak több jogot kellene kapniuk a piac befolyásolására. Egyetértettek az edukáció, a belső piac fejlesztésének fontosságával, nem támogatták ugyanakkor a régi piacszabályozó eszközökhöz (pl. exporttámogatás) való visszatérést. 
Az Európai Bizottság a tejágazat hosszú távú kilátásait továbbra is jónak ítélte meg, de egyetértett azzal, hogy a tejcsomag nem realizálta az elvárt piacszabályozási eredményeket. Ebben a helyzetben a legfontosabb lépés az önszerveződés (tej termelői csoportok, szakmaközi szervezetek) továbberősítése. 

Czesław Adam Siekierski záróbeszédében az uniós intézmények szerepének fontosságát hangsúlyozta a tejtermelők megsegítésében az új piaci helyzethez való alkalmazkodásban, valamint kritikát fogalmazott meg az Európai Tanáccsal szemben, hogy az az EU 2013. évi mezőgazdasági politikai reformjának tárgyalásai során elvetette a Parlament hatékonyabb és azonnali tejpiaci eszközök kidolgozására vonatkozó javaslatait, amelyekkel most válaszolni tudnának a kialakult helyzetre. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottsága 2015. február-márciusára jelentést fog készíteni a tejpiacról. 

A meghallgatáson a Tej Terméktanács részéről Harcz Zoltán ügyvezető igazgató vett részt Erdős Norbert és James Nicholson európai parlamenti képviselők meghívása révén. 

Budapest, 2015. január 27. 
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács